Företag säljes

Merparten av vår förmedlingsverksamhet sker genom direkta kontakter till köpare eller säljare, varvid förmedlingsobjekten inte förekommer vare sig i tidningsannonser eller på våra internet sidor.   I de fall beskrivande företagsinformation finns given på våra internet sidor  har vi fått godkännande från uppdragsgivaren.   Texterna är formulerade så, att företaget eller verksamheten inte kan kännas igen.

Tilläggsinformation kan fås genom kontakt till vårt företag.   För mera detaljerad information krävs, att intressenten berättar om sin egen bakgrund samt ekonomiska förutsättningar att genomföra ifrågavarande företagsaffär.   Överlåtande av specifik företagsinformation föregås vanligen även av undertecknande av sekretessförbindelse.

Under Myyntikohteita finns en lista över några företag säljes.