HARRI PAANANEN

Harri Paananen
Diplomingenjör
Vihti Finland
Tfn. +358 (0)50 404 2360
fornamn.efternamn@syn.fi

Harri Paananen började arbeta på Suomen Yritysnotariaatti hösten 2017. Harri har en stark bakgrund som företagare, som också personligen har gjort företagsaffärer I Finland och utomlands. Denna erfarenhet ger en god grund att arbeta tillsammans med företag av olika storlekar såväl som med riskkapitalister i samband med M&A-aktiviteter.

Till sin utbildning är Harri diplomingenjör.

Innan Harri började på Suomen Yritysnotariaatti har han arbetat som VD och företagare inom elektronik- och säkerhetsbranscherna. Han har också haft styrelseordförandeuppdrag i olika företag i Finland, Sverige och Storbritannien samt innehaft konsultuppdrag sammanhängande med företagsaffärer och olika affärsutvecklingsprojekt. Förutom utbildning inom företagsledning har Harri även utbildning för generationsväxlingar.

JARI SULKANEN