JARI SULKANEN

Jari Sulkanen
Diplomingenjör
Tammerfors Finland
Tfn. +358 (0)50 5373370
Fax. +358 (0)3 343 4063
fornamn.efternamn@syn.fi

Jari Sulkanen började arbeta på Suomen Yritysnotariaatti på våren 2007 och har genomfört flera tiotals företagsaffärer. Dessutom har Jari utfört ett stort antal konsultativa uppdrag, såsom prissättningsanalyser och generationsväxlingar. Jari har erfarenhet av företagsaffärer med såväl små och medelstora företag som med stora bolag och kapitalinvesterare.

Till sin utbildning är Jari diplomingenjör.

Tidigare har Jari arbetat med företagsaffärer inom Elisa-koncernen sedan år 1999 och fick då erfarenhet av såväl tillväxtföretagens investeringsverksamhet som av avvecklingar. Jari anser att en viktig lärostig efter Elisa har varit att arbeta med företagare – personer – där affärsprocessen vid sidan av juridiska/ekonomiska beslut även ofta påverkas av oron över att man ur den avstående företagarens synvinkel ska hitta en lämplig fortsättare för bolaget och att det bolag som säljs ska uppleva en framtid av utveckling tillsammans med den nya ägaren.

KAJ BRÅDD