Prissättningsanalyser

Vi gör prissättningsanalyser bl. a. i följande situationer:

  • För ägare när försäljning av företaget planeras.
  • För köpares räkning när förvärv planeras.
  • För att på sikt kunna optimera värdet av företaget.
  • Generationsväxlingar.
  • Inlösen av bolagets egna aktier.
  • Interna företagsaffärer inom samma koncern.
  • En utomståendes bedömning av företagets värde önskas.