Myyntikohteita

Pääosa välitystoiminnastamme tapahtuu suorilla yhteydenotoilla myyjiin ja ostajiin eivätkä välityskohteet esiinny lehti-ilmoituksissa eivätkä Internet-sivuilla.Voimme esittää näillä sivuilla tietoja vain niistä yrityksistä, joiden omistajilta olemme saaneet siihen luvan. Tekstit on muotoiltu niin, että ne eivät sisällä tunnistetietoja.

Lisäinformaation saamiseksi voitte ottaa yhteyden yritykseemme. Yksityiskohtaisten tietojen ja myyntikansion saaminen edellyttää, että kysyjä selvittää omat taustansa ja taloudelliset mahdollisuutensa yrityskauppaan sekä allekirjoittaa salassapitositoumuksen.

Samat tiedot esittämällä voi saada myös tietoja muista välitettävänämme olevista yrityksistä.