Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikassa tarjoamme:

  • Yrityskauppapalvelut
  • Markkinatutkimukset (alueen erityispiirteet, kilpailutilanne, myyntivolyymit jne.)
  • Uusien ja/tai nykyisten jakelukanavien analysointi ja arvioint
  • Avustaminen liikestrategian laadinnassa ja/tai tarkistamisessa
  • Projektien soveltuvuus- ja kannattavuusanalyysit
  • Uusien ja/tai nykyisten jakelukanavien analysointi ja arviointi
  • Avustaminen jakelukanavan valinnassa
  • Avustaminen käytännön asioissa etabloitumis- vaiheessa