Asiantuntijapalvelut

Kokonaispalvelujen lisäksi avustamme monin tavoin yrityskauppatilanteissa:

  • Hinnanmääritys. Puolueettoman tahon laatima hinnanmääritysanalyysi voi laukaista myyjän ja ostajan välisen lukkiutuneen hintaneuvottelutilanteen.
  • Neuvotteluapu. Ratkaisuehdotuksia tekevä kolmas osapuoli voi monissa tilanteissa edistää neuvotteluja ja johtaa ne varsinaisia neuvotteluosapuolia tyydyttävään ratkaisuun.
  • Vaihtoehtoisten kaupan ehtojen kartoitus. Pitkäaikainen kokemuksemme yrityskaupan ehtojen muotoilussa auttaa tekemään kaupasta riskittömän.
  • Rahoitusjärjestelyihin osallistuminen. Yrityskauppaan liittyy yleensä keskeisenä osana kaupan rahoittaminen. Pääsääntöisesti osallistumme myös rahoitusjärjestelyneuvotteluihin ja rahoittaja tahojen etsintään.
  • Saneeraukset. Yhteistyössä toimeksiantajan kanssa kartoitamme yrityksen toiminnot ja teemme ehdotuksen saneerausvaihtoehdoista. Kun saneerausmenettelystä on päätetty, avustamme tarvittaessa toimenpiteissä tai suoritamme niistä sopimuspohjaisesti määritellyn kokonaisuuden.
  • Sukupolvenvaihdosjärjestelyt. Kartoitamme edullisimman tavan suorittaa sukupolvenvaihdos yrityksessä ja tarvittaessa toteutamme sen vaatimat toimenpiteet.
  • Yritysjärjestelyt. Toimenkuvaamme kuuluvat erilaiset yhtiöjärjestelyt joko yrityskauppojen yhteydessä tai erillään. Näistä mainittakoon: yritysten perustamiset, yhtiömuodon muutokset, sulautumiset, jakautumiset, yhtiöittämiset, yritysten selvitystilan hoitaminen.