På svenska

M & A Finland (Suomen Yritysnotariaatti Oy) är en i alla avseenden privat och oberoende samarbetspartner med gedigen sakkunskap och erfarenhet från företagsaffärer och affärsomstruktureringar. Vi har verkat i denna form från år 1986.

Vår expertis sträcker sig alltifrån den initiala sökprocessen till avslut gällande såväl förvärv som försäljning av bolag eller affärsverksamheter. Förutom en gedigen kännedom om finskt näringsliv och bred kontaktyta omfattar vår sakkunskap juridisk, ekonomisk, skattemässig och finansiell expertis.

Förtroende och konfidentialitet utgör grundpelare för vårt sätt att arbeta, som i övrigt är projektanpassat. Vanligen fungerar vi som dragare och koordinator av hela projektet, men vi kan också ha en expertroll för uppdragsgivaren.

Utanför Finland arbetar vi med hjälp av samarbetsorganisationer. Speciellt i Nordamerika kan vi stå till tjänst med ett mycket brett tjänsteutbud inkluderande bl. a. marknadsundersökningar.

Från början av vår verksamhet 1986 har vi genomfört flera hundra företagsaffärer. Under “Referenssejä” finns några exempel på genomförda företagsaffärer.

Vi är en professionell och aktiv samarbetspartner när:

  • Ägaren vill sälja sitt företag.
  • Ägaren vill sälja delar av sitt företag eller sin koncern.
  • Företaget söker tillväxt genom företagsförvärv inom eller utanför Finland.
  • En uppdaterad affärsplan indikerar behov av strukturella förändringar medförande företagsköp, nya allianser, försäljning av företag eller affärsverksamheter.
  • En bredare ägobas sökes.
  • Man vill närma sig ett potentiellt förvärvsobjekt namnlöst.
  • MBO-arrangemang.
  • MBI-arrangemang.
  • Generationsväxlingar.
  • Etablering i Nordamerika.