Kontaktinformation

Adress:
Sälvägen 16,
02260 Esbo Finland
Telefon:
+358 (0)20 7559460
Email:
fornamn.efternamn@syn.fi

PERSONAL

Kaj Brådd

Kaj Brådd började arbeta på Suomen Yritysnotariaatti år 1993 och har genomfört en mångfald av företagsaffärer som antingen försäljnings- eller köpuppdrag eller deltagit i egenskap av sakkunnig. Branscherna och företagens storleksklasser har varit mycket varierande. Läs mera

Jari Sulkanen

Jari Sulkanen började arbeta på Suomen Yritysnotariaatti på våren 2007 och har genomfört flera tiotals företagsaffärer. Dessutom har Jari utfört ett stort antal konsultativa uppdrag, såsom prissättningsanalyser och generationsväxlingar. Jari har erfarenhet av företagsaffärer med såväl små och medelstora företag som med stora bolag och kapitalinvesterare. Läs mera

Arto Tanskanen

Arto Tanskanen anslöt sig till Suomen Yritysnotariaatti under senhösten 2020. Arto har en stark bakgrund inom tillverkningsindustrin och har haft olika lednings- och expertuppgifter inom el-, verkstads- och dryckesvaruindustrin.   Arto har också erfarenhet av utläggning och försäljning av affärsverksamheter inom större företag.Läs mera