KAJ BRÅDD

Kaj Brådd
Ekonomie licensiat
Esbo Finland
Tfn. +358 (0)207 559 460
Fax. +358 (0)207 559 466
Mobil +358 (0)400-442 690
fornamn.efternamn@syn.fi

Kaj Brådd började arbeta på Suomen Yritysnotariaatti år 1993 och har genomfört en mångfald av företagsaffärer som antingen försäljnings- eller köpuppdrag eller deltagit i egenskap av sakkunnig. Branscherna och företagens storleksklasser har varit mycket varierande.

Till sin utbildning är Kaj ekonomie licentiat.

Innan Kaj började arbeta på Suomen Yritysnotariaatti hade han en gedigen erfarenhet inom internationella industriföretag som bland annat controller, ekonomiedirektör och verkställande direktör inom företag i Europa, Nordamerika och Fjärran östern. Under den här tiden medverkade han även i företagsaffärer och skeden sammanhängande med övertagandet.

Tack vare sin gedigna erfarenhet både före och efter att han började arbeta på Suomen Yritysnotariaatti är Kaj van att samarbeta med såväl ägare och ledning som med personer som ansvarar för försäljning, produktion och ekonomi.

JARI SULKANEN